Friday, February 7, 2014

Tinh giản biên chế 100.000 công chức?

qt @ nguontinviet.com

Bộ Nội vụ sẽ đề xuất Chính phủ thực hiện tinh giản biên chế khoảng 100.000 người. Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, sẽ có 5 trường hợp nằm trong diện xét tinh giản biên chế sắp tới của [...]

Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.