Tuesday, February 4, 2014

Hơn 16.000 tỉ đồng chống ngập cho TP.HCM

admin @ nguontinviet.com

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 763 triệu USD (hơn 16.000 tỉ đồng). Trong đó, nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới là 720 triệu USD, còn lại là nguồn vốn đối ứng trong nước.


Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến 2020. Theo đó, mục tiêu ngắn hạn của dự án là phối hợp những công trình trong các quy hoạch liên quan để ngăn triều, tiêu thoát nước, giải quyết ngập cho vùng trung tâm TP, có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu. Về lâu dài, dự án có mục tiêu phối hợp với các dự án thoát nước khác của TP để giải quyết triệt để tình trạng ngập cho trung tâm TP, hoàn thành các quy hoạch chống ngập, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan…


TRUNG THANHNguồn tin: http://ift.tt/1bsdlrr
Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.