Tuesday, February 11, 2014

Toàn tỉnh Tây Ninh có nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

admin @ nguontinviet.com


Ngoài Tây Ninh, 9 tỉnh khác cũng có nguy cơ cháy rừng ở cấp

cực kỳ nguy hiểm nhưng chỉ ở 1 số khu vực nhất định. Tại miền Đông Nam bộ, Bình

Phước có nguy cơ cháy rừng ở khu vực Lộc Ninh, Bù Đăng, Phước Long, Bình Long,

Đồng Phú; Bình Thuận có nguy cơ cháy rừng ở khu vực Bắc Bình, Hàm Thuận Nam,

Tuy Phong; Đồng Nai có nguy cơ cháy rừng ở khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân

Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu.


Khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ, Gia Lai có nguy cơ cháy

rừng ở khu vực Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang, Krông Pa, TX. AyunPa;

Khánh Hoà có nguy cơ cháy rừng ở khu vực Khánh Sơn, TX. Cam Ranh; Kon Tum có

nguy cơ cháy rừng ở khu vực Sa Thầy,

TX. Kon Tum; Lâm Đồng có nguy cơ

cháy rừng ở khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương, Di Linh, TP. Đà

Lạt; Ninh Thuận có nguy cơ cháy rừng ở khu vực Ninh Sơn, Ninh Phước, Bác Ái.

Khu vực phía Bắc chỉ có Sơn La có nguy cơ cháy rừng ở khu vực Bắc Yên, Phù Yên.


Theo Cục Kiểm lâm, những khu vực nằm trong cấp cực kỳ nguy

hiểm nếu xảy ra cháy rừng thì đều dễ bắt lửa và tốc độ lan tràn rất nhanh, khó

kiểm soát. Do đó, Cục Kiểm lâm yêu cầu các địa phương nâng cao tinh thần, chủ

động phòng cháy và chữa cháy rừng.


Ngoài ra, Cục cũng liên tục sử dụng hệ thống phát hiện điểm

cháy từ vệ tinh để phát hiện các điểm nghi ngờ cháy và cập nhật liên tục lên

website của Cục để cánh báo các địa phương xử lý kịp thời. Cục cũng yêu cầu

kiểm lâm các địa phương thường xuyên theo dõi danh sách các điểm cháy này và

kiểm tra, xác minh, nếu có cháy rừng phải tổ chức dập tắt ngay.


Ngoài 9 tỉnh trên đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ

nguy hiểm còn có 27 tỉnh thành khác đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp

nguy hiểm. Cục Kiểm lâm cũng yêu cầu các tỉnh này chú ý đề phòng.


Tùng Nguyên


Xem thêm :nhơn trạch, đức cơ, sa thầy, kon tum, hàm thuận nam, tây ninh, nam trung, ảnh, chư păh, tân phú, vĩnh cửu, cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm,


Nguồn tin: http://ift.tt/1kzk1sZ
Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.