Sunday, February 9, 2014

Tiền phí Đại lộ Thăng Long phải đưa về Trung ương

qt @ nguontinviet.com

Đề xuất thu phí Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) bị Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô phản đối, nhưng một lãnh đạo của Tổng cục Đường bộ cho rằng, thu phí là hợp lý và phải chuyển số tiền thu được về quỹ Trung ương để điều phối cho các địa phương. [...]

Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.