Monday, February 10, 2014

Thủ tướng: Không đi lễ hội vào giờ hành chính

qt @ nguontinviet.com

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức phải chấp hành nghiêm việc không sử dụng giờ hành chính và xe công đi lễ hội đầu năm, trừ các trường hợp thực thi nhiệm vụ. Ngày 10/2/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm [...]

Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.