Saturday, February 8, 2014

Thủ tướng cam kết trả tiền cho nông dân

admin @ nguontinviet.com

Chính phủ tạm quyền đã bác bỏ đề nghị của Ủy ban Bầu cử về ban hành sắc lệnh hoàng gia mới nhằm tổ chức ngày bầu cử mới cho 28 khu vực bầu cử chưa bỏ phiếu bầu cử Quốc hội hôm 2-2.


Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử, 46,79% cử tri trên toàn quốc đã đi bầu Quốc hội hôm 2-2, 20,1 triệu cử tri trong tổng số 43 triệu cử tri hợp lệ đã đi bỏ phiếu tại 68 tỉnh tiến hành hoạt động bầu cử không bị phe biểu tình phá rối.


DUY KHANGNguồn tin: http://ift.tt/1fL4VLd
Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.