Friday, November 29, 2013

Phát hiện xác chết cháy tay chói chặt ở Hà Nội

linhntt1 @ nguontinviet.com

Sáng nay 29-11, người đi mua đồng nát khi đi ngang qua bờ đê sông Nhuệ (ở huyện Thường Tín, Hà Nội) nhìn thấy 1 cái túi nhựa lớn liền xuống nhặt song bàng hoàng phát hiện trong lùm cây cạnh đó 1 xác chết cháy đen thui, 2 tay bị trói quặt ra đằng [...]

Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.