Saturday, November 30, 2013

Hải Dương: Người dân chiến đấu với “cát tặc”

linhntt1 @ nguontinviet.com

Chiến đấu với cát tắc là cuộc chiến diễn ra dai dẳng, trong vòng hơn 1 tuần 2 lần tàu cát tặc bị đốt, chìm xuống lòng sông. Người dân gõ kẻng tập hợp, mang rơm rạ ra đốt “hun” ngăn tàu cát tặc vào sát bờ hút cát. Trong cuộc chiến đấu với cát [...]

Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.