Saturday, November 30, 2013

Hà Nội lấy ý kiến dân việc lập 2 quận mới

linhntt1 @ nguontinviet.com

Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến người dân địa phương về việc lập 2 quận mới trước 3/12. Đề án này sẽ được trình Chính phủ trong tháng 12. Ngày 27/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch về việc chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ điều chỉnh địa giới [...]

Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.