Wednesday, October 30, 2013

Việt Nam đạt mốc 90 triệu dân vào tháng 11 tới

linhntt1 @ nguontinviet.com

Ngày 1/11 tới đây, Việt Nam sẽ đạt mốc 90 triệu dân. Đây là một cơ hội, đồng thời cũng là thách thức không nhỏ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta. Cơ cấu dân số “vàng” Theo điều tra của Tổng cục Thống kê về biến động Dân số – [...]

Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.