Thursday, October 31, 2013

Công dân thứ 90 triệu của Việt Nam sẽ ra đời đêm nay

linhntt1 @ nguontinviet.com

Theo số liệu công bố chính thức của Tổng cục Thống kê, ngày 1/11/2013, công dân 90 triệu của Việt Nam sẽ chào đời tại tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tổng cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình đã chọn ngẫu nhiên ở các bệnh viện phụ sản, bệnh viện có [...]

Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.