Friday, October 18, 2013

3G tăng giá dù chưa đủ tiêu chuẩn chất lượng

linhntt1 @ nguontinviet.com

Mặc dù dịch vụ 3G đã được triển khai tại VN gần bốn năm nay, nhưng cơ quan quản lý vẫn chưa ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng về dịch vụ này. Việc kiểm tra chất lượng dịch vụ 3G chỉ dựa trên cam kết của các doanh nghiệp (DN) viễn thông. Trong khi [...]

Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.