Friday, August 30, 2013

Thành lập ban chỉ đạo xuất khẩu rau, hoa, quả

admin @ nguontinviet.com

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng rau, hoa, quả trong nước; giúp bộ trưởng điều hành phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan khi xử lý vấn đề thuộc lĩnh vực xuất khẩu rau, hoa, quả… Đặc biệt là việc tháo gỡ vướng mắc, rào cản kỹ thuật, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu rau, hoa, quả có hiệu quả và đúng pháp luật; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong toàn ngành về việc xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu rau, hoa, quả.


Lãnh đạo ban này gồm: Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh, hai phó ban là ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật và ông Đoàn Xuân Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm sản và Nghề muối.


TRỌNG PHÚ


Nguồn tin: http://phapluattp.vn/20130830114113965p0c1014/thanh-lap-ban-chi-dao-xuat-khau-rau-hoa-qua.htm
Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.