Friday, August 30, 2013

Pháp luật hình sự trong thời kỳ hội nhập tại Việt Nam

baoanninh @ nguontinviet.com

Đối thoại chính sách pháp luật lần này tập trung vào thảo luận và nếu ra những nội dung cơ bản của chính sách hình sự của Việt Nam và những yêu cầu của thời kỳ hội nhập toàn diện.


Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu hơn, rộng hơn vào đời sống quốc tế và khu vực. Quá trình này cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống pháp luật nói chung , pháp luật về hình sự nói riêng. …


“Do đó, từ những yêu cầu nội tại của đất nước việc sửa đổi Bộ Luật hình sự cũng cần được triển khai theo hướng bảo đảm tiến sát hơn với các chuẩn mực quốc tế, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho công dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia”, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên nhấn mạnh.


Bà Louise Chamberlain, Giám đốc quốc gia UNDP Việt Nam bảy tỏ, sẳn sàng hỗ trợ Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp của Việt Nam trong tiến trình quan trọng này nhằm bảo đảm việc cải cách hệ thống tư pháp hình sự thực sự hiệu quả và đồng thời bảo đảm quyền con người và quyền công dân tại Việt Nam.


Đối thoại chính sách pháp luật theo chuyên đề được tổ chức hàng năm và đã trở thành diễn đàn quan trọng để đại diện Chính phủ và các đối tác phát triển thảo luận về những ưu tiên chủ chốt trong chương trình cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam.
Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.