Saturday, August 31, 2013

Đồng Nai kiến nghị bỏ 5 dự án thủy điện không khả thi

admin @ nguontinviet.com

Đây là các dự án thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2010-2020, có xét tới 2030 (gọi tắt là Tổng sơ đồ 7), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011.


Nguyên nhân để tỉnh Đồng Nai kiến nghị loại khỏi quy hoạch hai dự án Thủy điện Tà Lài (huyện Tân Phú) và Thủy điện Ngọc Định (huyện Định Quán) là do các dự án này có công suất rất nhỏ, hiệu quả đầu tư không cao, trong khi lại nằm gần Vườn Quốc gia Cát Tiên và Nhà máy thủy điện Trị An, phải chiếm dụng nhiều đất sản xuất để xây dựng đường truyền tải…


Riêng đối với ba dự án thủy điện Phú Tân 1, Phú Tân 2 và Thanh Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Công thương đưa vào danh sách các dự án tạm dừng, chỉ cho phép đầu tư sau năm 2015 nếu đảm bảo có hiệu quả kinh tế và ít tác động đến môi trường – xã hội sau khi có đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.


Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị trước khi có ý kiến chấp thuận đầu tư các dự án thủy điện, đề nghị các bộ ngành thẩm định chặt chẽ năng lực của nhà đầu tư, tăng cường công tác quản lý các dự án, lấy ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi cho phép triển khai đầu tư.


Ngoài dự án Thủy điện Trị An đang hoạt động, tỉnh Đồng Nai còn có năm dự án thủy điện nhỏ vừa nêu, với tổng công suất 164MW, tổng diện tích chiếm đất trên 360ha, số dân bị ảnh hưởng khoảng 300 nhân khẩu.


Theo tổng sơ đồ 7 thì các dự án trên sẽ triển khai trước 2015.


Nguồn tin: http://phapluattp.vn/2013083102185169p0c1014/dong-nai-kien-nghi-bo-5-du-an-thuy-dien-khong-kha-thi.htm
Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.