Monday, July 29, 2013

Thuốc lắc, bồ đà và ẩu đả

@ nguontinviet.com


Trên số trước chúng tôi phản ánh việc các quán bar ở Đồng Nai lôi kéo khách bằng màn múa cột. Ngoài việc này, trong các quán bar ở Đồng Nai không biết vô tình hay cố ý chủ quán để mặc cho khách sử dụng thuốc “cỏ” (bồ đà) hoặc thuốc lắc để tăng độ “phê” trong tiếng nhạc đinh tai…

Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.