Friday, May 31, 2013

Xả quỹ bình ổn, không tăng giá xăng dầu

admin @ nguontinviet.com

Theo đó, căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo quy định tại Nghị định 84, bao gồm thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích quỹ bình ổn… thì chênh lệch giá cơ sở bình quân 30 ngày từ 30-4 đến 29-5 và giá bán các mặt hàng xăng dầu như sau: xăng A92 có giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở là 399 đồng, dầu diesel chênh lệch 402 đồng, dầu hỏa 290 đồng, dầu madut 156 đồng.


Do đó, liên bộ Tài chính – Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không tăng giá, giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.


Liên bộ cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau: xăng sử dụng 400 đồng/lít, dầu hỏa sử dụng 290 đồng/lít, dầu diesel sử dụng 400 đồng/lít, dầu madut sử dụng 160 đồng/lít.


Nguồn tin: http://phapluattp.vn/2013053104575567p1014c1071/xa-quy-binh-on-khong-tang-gia-xang-dau.htm
Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.