Wednesday, May 29, 2013

Giảm lãi suất cho vay đối với chăn nuôi và thủy sản

admin @ nguontinviet.com

NHNN đánh giá hiện nay mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn tiền đồng của các ngân hàng đối với năm lĩnh vực ưu tiên (trong đó có lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn) đã giảm, tối đa ở mức 10%/năm. Để chính sách đối với ngành chăn nuôi và thủy sản phát huy hiệu quả tích cực, phù hợp với diễn biến lãi suất trên thị trường hiện nay, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại trên xem xét, giảm lãi suất đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thịt heo, gia cầm, cá tra và tôm được giải ngân trước ngày 13-5-2013.


TRÀ PHƯƠNG


Nguồn tin: http://phapluattp.vn/2013052911432233p0c1014/giam-lai-suat-cho-vay-doi-voi-chan-nuoi-va-thuy-san.htm
Đăng ký: Bản tin Pháp luật

0 comments:

Post a Comment

KInh Doanh

Shopping Around

Danh Mục

Nguồn Tin Mới

Powered by Blogger.